Där föreläsningar förekommer skall man förstärka ljudets tidiga reflexer och dämpa de sena, ljudvågorna varierar från 1,7 cm till 17 meter. Efterklangstiderna skall helst inte överstiga 0,6 sekunder vid frekvenserna 80 – 4000 Hz för att hörbarheten skall bli optimal.

För att uppnå dessa värden använder vi oftast ljudabsorbenter, placeringen av dessa är viktiga. De kan fås i olika utföranden och jag kan erbjuda allt från vackra modulsystem till tavlor med era egna bilder på.