Ljudmiljön är en mycket viktig del av vår vardag. Undersökningar har visat att konstant buller kan göra dig stressad. Ekande lokaliteter med en osund ljudmiljö skadar både barn och vuxna. Jag kan det här med ljud. När jag går igenom era lokaler får ni veta om miljön är bra eller om något behöver göras. Jag vet också vilka åtgärder som kan avhjälpa just era problem och hur de ska anpassas för bästa resultat med minsta insats.

Ljud i offentlig miljö

Skolmiljön erbjuder en oändlig mängd ljudalstrande element. Inte bara barn med koncentrations- och uppmärksamhetsproblem utan de allra flesta barn blir trötta av att en hel skoldag ha ljud omkring sig. För läraren är det en extra påfrestning att överrösta ljudmattan och att tala i en rumsakustik som inte hjälper fram rösten.

Jag kan erbjuda olika mätningar av akustiken och föreslå åtgärder.